НАЈАВЕ ЗА 2010

Фебруар
Скупштина Удружења фрулаша Србије, Крушевац, 22.02.2010
Март
Април
"Златни опанак", Ваљево, 7-11.04.2010
Мај
Јун
Међународни фестивал фрулаша ФРУЛА ФЕСТ 21010 - Крушевац
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Фрулијада 2010 - радно и свечано дружење фрулаша Србије
Децембар