НАЈАВЕ ЗА 2010

Фебруар
Скупштина Удружења фрулаша Србије, Крушевац, 22.02.2010
Март
Април
"Златни опанак", Ваљево, 7-11.04.2010
Мај
Јун
Међународни фестивал фрулаша ФРУЛА ФЕСТ 21010 - Крушевац
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Фрулијада 2010 - радно и свечано дружење фрулаша Србије
Децембар

НАЈАВЕ ЗА 2011

Јануар
Фебруар
Редовна годишња Скупштина Удружења фрулаша "Адам Милутиновић", Крушевац
Редовна годишња Скупштина Удружења фрулаша Србије, Крушевац
Март
Април
Мај
Јун
Други међународни фестивал фрулаша "Фрула фест 2011", Крушевац
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар