НАЈАВЕ ЗА 2011

Јануар
Фебруар
Редовна годишња Скупштина Удружења фрулаша "Адам Милутиновић", Крушевац
Редовна годишња Скупштина Удружења фрулаша Србије, Крушевац
Март
Април
Мај
Јун
Други међународни фестивал фрулаша "Фрула фест 2011", Крушевац
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар